ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ — Αποκατάσταση θυρών και παραθύρων των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για αποκατάσταση θυρών και παραθύρων των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας (προμήθειες υλικών – εργασίες) ε την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ