Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Προς τους δημοτικούς συμβούλους και προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

Σας καλούμε την 26η Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 να συμμετάσχετε στην δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) προκειμένου να συζητήσουμε και να ληφθεί απόφαση στα θέματα: ……..