1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ηλεκτρονικό πίνακα που υπάρχει στο ΑΠΚ ”Δ. Κραχτίδης”

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την πρόσκληση

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς