1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών & Ψυχρής Ασφάλτου-Τμήμα Ζ Αδρανή Υλικά».

Κατεβάστε την Πρόσκληση

Κατεβάστε το Υπηρεσιακό Σημείωμα

Κατεβάστε την Μελέτη