Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για διενέργεια διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19

Ο Δήμος Δράμας ενδιαφέρεται να αναθέσει την διενέργεια διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 με την χρήση γρήγορου τεστ ανίχνευσης (rapid test) για τις ανάγκες προληπτικού ελέγχου στο πάσης φύσης προσωπικό του.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ