1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για προμήθεια αντιδραστηρίων για αυτόματη απομόνωση (extraction) και για μοριακή ανίχνευση (detection) του SARS-CoV-2 (COVID-19)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 236/2021_ΑΔΣ