1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών μεταγωγέων λόγω έκτακτης βλάβης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ