1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης υπαίθριου χώρου (Security) της εκδήλωσης Dramaica 2023.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ