Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια έντυπου υλικού για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ