Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Ανάπτυξη και λειτουργία δύο πληροφοριακών συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών/επιχειρήσεων»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ