Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για εργασίες επισκευής ψυγείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για εργασίες επισκευής ψυγείου