1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για Καλλιτεχνική δράση «Το σπίτι του ‘Αη – Βασίλη», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΔΩ