1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Οργάνωση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης και συντονισμός εθελοντών», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΔΩ