1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Προμήθεια 3.000,00 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Προμήθεια 3.000,00 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ