1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για προμήθεια άλατος-ψηφίδας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ