1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Συντονισμό δράσεων επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων (γραφείο τύπου + social +live streaming, κάμερα – σκηνοθεσία – παρουσίαση , προβολής και διασύνδεσης με πανελλήνια τηλεοπτικά κανάλια και δημιουργία τηλεοπτικών και διαδικτυακών σποτ) », με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΔΩ