1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια πυροσβεστικών ειδών-σκόνης για την συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων κτιριακών & αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας»., με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ