ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ