Πρόσκληση (Εντολή) της Ε.ΕΠ.ΕΤ. χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας – Θράκης για την διενέργεια της 11ης/2023 αυτοψίας

Πρόσκληση (Εντολή) της Ε.ΕΠ.ΕΤ. χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας – Θράκης για την διενέργεια της 11ης/2023 αυτοψίας

Καλείστε να συμμετέχετε στην 11η/2023 αυτοψία της Επταμελούς Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμόρροπων χωρικής αρμοδιότητας Μακεδονίας και Θράκης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Ιουλίου, προς εξέταση θέματος αρμοδιότητας της Επιτροπής που μας υποβλήθηκε κατά τα 3) έως 11) σχετικά της συνημμένης πρόσκλησης .Για την αυτοψία θα διατεθούν οδηγός και όχημα. Ώρα εκκίνησης 8:00 π.μ. από την έδρα της ΔΙΠΕΧΩΣ ΚΜ (πίσω υπαίθριος χώρος με είσοδο από την οδό Μακεδονίας αρ. 150).

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ Πρόσκληση