Πρόσκληση για Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 20/07.11.2019

Δείτε την πρόσκληση εδώ