ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ εδώ