Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 11/10-06-2015 Επιτροπής Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου