1

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2η/23-02-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Δράμα, 202-2018

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                            Αρ. Πρωτ. 5068

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Παιδείας

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

66100 Δράμα

Πληρ.: Ματσάνη Κυριακή

Τηλ.: 25210 21054

Email: kmats@dimosdramas.gr

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 που θα διεξαχθεί στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (παλιά Δημαρχεία Πλ.Ελευθερίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Α΄ Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Κοινοποίηση

  1. Εκπρόσωπο  του ΣΥ.Κ.Π.Ε. του Ν.Δράμας

Ο Πρόεδρος

Χριστόδουλος Μαμσάκος