Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 13/01-08-2016

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση