Πρόσκληση Σύγκλισης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας 5/8-3-2011

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.