Πρόσκληση της 19ης/13.08.2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ