Πρόσκληση της 3ης/12.03.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ