1

Πρόσκληση της 4ης/10-4-2018 συνεδρίασης της ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Δράμα, 10-4-2018

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                 Αρ. Πρωτ. 10478

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γραφείο Παιδείας

Ταχ. Δ/νση: Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου Γωνία

66100 Δράμα

Πληρ.: Μαρία Ζεϊτίδου

Τηλ.: 25210 21054

Email: mzeitats@dimosdramas.gr

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ

Αποδέκτες

(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 και ώρα 10.00 που θα διεξαχθεί στον 2ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος (παλιά Δημαρχεία Πλ.Ελευθερίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 1

Τροποποίηση της αριθ. 56/2017 απόφασης σχετικά με τη διάθεση του παλαιού διδακτηρίου Νηπιαγωγείου Αρκαδικού (που βρίσκεται στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου)στο νέο Νηπιαγωγείο Αρκαδικού

 2

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 6ου Γυμνασίου στο Σύλλογο

Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.Δράμας

Πίνακας αποδεκτών

1.Δήμαρχος Δράμας

2.Mέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ο Πρόεδρος

Χριστόδουλος Μαμσάκος