Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2012
image_print
Πρόσκληση-Θέματα
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 1/16-1-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 1/16-1-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 2/8-2-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 2/8 και 9/2/2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 3/28-2-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 3/28-2-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 4/5-3-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 4/5-3-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 5/4-4-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 5/4-4-2012
Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 6/20-4-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 6/20-4-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 7/2-5-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 7/2-5-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 8/16-5-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 8/16-5-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 9/30-5-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10/30-5-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 9/30-5-12
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 10/30-5-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11/21-6-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 11/21-6-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 12/17-07-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 12/17-7-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 13/30-07-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 13/30-7-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 14/7-08-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 14/07-08-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15/23-08-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 15/23-08-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 16/19-09-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 16/19-09-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 17/27-09-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 18/27-09-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 17/27-09-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 18/27-09-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19/10-10-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 19/10-10-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20/22-10-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 20/22-10-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21/31-10-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 21/31-10-2012
Ορθή επανάληψη πίνακα θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 21/31-10-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 22/12-11-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 22/12-11-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 23/26-11-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 23/26-11-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24/5-12-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 24/5-12-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25/12-12-2012
Πίνακας θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 25/12-12-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26/19-12-2012
Πίνακας Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 26/19-12-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27/28-12-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28/28-12-2012
Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 29/6-1-2013
Πίνακας Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 27/28-12-2012
Πίνακας Θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου 28/28-12-2012