Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο για τις ανάγκες του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Δράμας

Διαβάστε την ανακοίνωση