1

“Προμήθεια εξοπλισμού για εξωτερικές/περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για την υλοποίηση του παραδοτέου D 4.1.2. του έργου «Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos area» – «Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του Νέστου» και ακρωνύμιο «CB Water Geopark»”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ