ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ “RESTART GREECE”, 27 & 28/11/2014 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου