1

Συναποφασίστηκε ομόφωνα από τη Δημοτική Αρχή, από όλες τις δημοτικές παρατάξεις και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς η αναγκαιότητα της λήψης μέτρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο Δήμο Δράμας.

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου