Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2000 (κλάση 2021)

Διαβάστε την Ανακοίνωση