1

Θέμα που συζητήθηκε στην 24η /20-12-2017 Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε την περίληψη εδώ