Βασικοί κανόνες χρήσης της προστατευτικής μάσκας

Το Υπουργείο Υγείας, κρίνοντας αναγκαίο το ευρύ κοινό να κατανοήσει την ανάγκη χρήσης της προστατευτικής μάσκας προσώπου καθώς και τους κανόνες σωστής χρήσης της, προχώρησε στη δημιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες χρήσης της προστατευτικής μάσκας.

Το εν λόγω υλικό επισυνάπτεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει δύο βίντεο (ένα στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά) και μία αφίσα με τις οδηγίες σωστής χρήσης της μάσκας.

Παρακαλείστε όπως αξιοποιήσετε το ενημερωτικό υλικό με όλα τα πρόσφορα μέσα, ώστε να επιτευχθεί η ευρεία διάδοση του μηνύματος σωστής χρήσης της μάσκας προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Ενδεικτικά, προτείνεται η εκτύπωση και ανάρτηση της αφίσας στους χώρους σας, η αναπαραγωγή του βίντεο σε χώρους αναμονής κοινού και η αναπαραγωγή του υλικού σε ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης των υπηρεσιών σας.

Επιπλέον παρακαλείσθε όπως προωθήσετε το ενημερωτικό υλικό σε φορείς εποπτείας σας.

Με εκτίμηση,

Εκ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας