Διεξαγωγή Διαγωνισμού “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών 2024”

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε τη Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας

Κατεβάστε το TedEnotices