1

Δημόσια γνωστοποίηση για θέση ειδικού συμβούλου Δημάρχου Δράμας επί θεμάτων Τύπου και ΜΜΕ

Διαβάστε τη Δημόσια Γνωστοποίηση.