Κέντρο Κοινότητας & Παράρτημα Ρομά

 
Κέντρο Κοινότητας

 

 

Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας

Τι είναι το “Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά” του Δημου Δράμας;

 

Το “Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά” είναι μια διευρυμένη δομή κοινωνικής φροντίδας που απευθύνεται σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Αποτελεί το πρώτο σημείο υποδοχής κι εξυπηρέτησης των πολιτών και το μέσο διασύνδεσής τους με όλες τις Υπηρεσίες, Φορείς, Δομές και προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται σε τοπικό, περιφερειακό κι εθνικό επίπεδο. Λειτουργεί υποστηρικτικά, επικουρικά και συμπληρωματικά με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δράμας, η οποία και το εποπτεύει.

Σχεδιάστηκε από το “Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης“ και λειτουργεί στο Δήμο Δράμας από την 1η Απρίλιου 2017. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2021-2027 και αποτελεί συνέχεια της χρηματοδοτούμενης δράσης 2014-2020.

 

Ποιές είναι οι βασικές αρχές λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας;

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις (3) κεντρικούς άξονες:

 • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.
 • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

 

Ποιος είναι ο στόχος και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου;

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο είναι εντελώς δωρεάν. Στόχος του πλέγματος των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση των  κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Δήμου Δράμας, για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και η προώθηση στην απασχόληση.

Ειδικότερα παρέχει:

 • Πληροφόρηση κι ενημέρωση.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης .
 • Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση.
 • Διασύνδεση των πολιτών με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Υποστήριξη πολιτών μέσω της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την ένταξή τους σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας.
 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελουμένους του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
 • Συνεργασία και παραπομπή των πολιτών σε άλλες δομές και υπηρεσίες απασχόλησης.
 • Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.
 • Ανάπτυξη δράσεων σε τομείς υγείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης και ψυχαγωγίας.
 • Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.
 • Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμικού, επιμορφωτικού και κοινωνικού περιεχομένου.
 • Υποστήριξη κάθε μορφής στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Δράμας.
 • Υποστήριξη παιδιών και εφήβων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Και γενικότερα υποστήριξη κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

 

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά;

Ωφελούμενοι της δομής είναι  οι πολίτες που ζουν στην περιοχή του Δήμου Δράμας και κατά προτεραιότητα: οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», Ρομά, άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, μετανάστες, παλιννοστούντες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο, ηλικιωμένοι,ΑμεΑ  και εν γένει όλες οι  ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

 

Που βρίσκεται το Κέντρο και από ποιους στελεχώνεται;

Το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας βρίσκεται επί της οδού Πλατεία Ελευθερίας στη Δράμα (Ισόγειο Παλαιού δημαρχείου) ανατολική και δυτική πλευρά και λειτουργεί από Δευτέρα έως και Παρασκευή 7.30 έως 15.30. Στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό εννέα ατόμων, αποτελούμενο από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο, Κοινωνικό Επιστήμονα, Οικονομολόγο, Διαμεσολαβητή, Παιδαγωγό και Νοσηλεύτρια.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Συντονίστρια: Τριανταφυλλιά Τζάφου

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας (Ισόγειο Παλαιού Δημαρχείου)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521057206

Τηλέφωνο επικοινωνίας Παραρτήματος Ρομά: 2521025527

e-mail: kkoin@dimosdramas.gr

Ωράριο λειτουργίας:  Δευτέρα έως Παρασκευή

                                              7:30 έως 15:30

 
Συγχρηματοδόσηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ” Κέντρο Κοινότητας & Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας “

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ” Κέντρο Κοινότητας & Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας ” – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

” Κέντρο Κοινότητας & Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας “