1

Προμήθεια ενός ηλεκτρικού ποδηλάτου φορτίου (e-CargoBike) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “City Changer Cargo Bike”

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ