1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών ανάθεσης της συνδρομητικής υπηρεσίας “Novoville”, με την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών ανάθεσης της συνδρομητικής υπηρεσίας “Novoville”, με την διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΔΩ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ.