ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μελέτη για τη δημιουργία – αναβάθμιση δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»)

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για τη δημιουργία – αναβάθμιση δικτύου μονοπατιών, διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλασίας εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕ Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας» σε ιδιώτη μελετητή με μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 24 (Δασικές Μελέτες), σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και την αριθμ. 7/2023 μελέτη της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου. Η εκτιμώμενη αξία της  εν λόγω σύμβασης είναι 13460,00€ (μαζί με απρόβλεπτα 15%) και   16690,40€ με το ΦΠΑ και θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού  με ΚΑ 35.7413.01

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡ. 7/2023 TEYXOS MELETHS DE SIDIRONERO (ΑΑ)