Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2012

Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
Πρόσκληση Νο 1 05/01/2012
01/2012 Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 218/2009 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Δράμας με την οποία χορηγήθηκε προέγκριση στην Χρόνη Αντωνία του Παναγιώτη για την ίδρυση και λειτουργία καταστήματος “στεγασμένο κέντρο διασκεδάσεως” στο Δήμο Δράμας
02/2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων με δικάιωμα παράτασης λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Ψητοπωλείο” στην Τ.Κ. Καλλιφύτου του Δ. Δράμας, ιδιοκτησίας της “Γ. Κωνσταντινίδης – Κ. Νυκτάρης Ο.Ε.”
Πρόσκληση Νο 2 07/02/2012
03/2012 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Πρατήριο Άρτου” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο. Τ. 11 στη Τ.Κ. Μικροχώριου Δράμας, ιδιοκτησίας Κουτουνίδου Συμέλα του Ανδρέα
04/2012 Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου ΔΡΑΜΑΣ
05/2012 πογραφή σύμβασης με την εταιρεία “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.” για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Πρόσκληση Νο 3 11-03-2012
06/2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων με δικαίωμα παράτασης λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα “Καφενείο-Ψητοπωλείο”, που βρίσκεται στη Δράμα στη Τ.Κ. Καλού Αγρού, ιδιοκτησίας Κυριακίδου Άννας του Κωνσταντίνου
07/2012 Ανάκληση της αριθ. 44/22-07-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης καταστήματος “Κομμωτήριο” που βρίσκεται στο Ο.Τ. 20 στη Δράμα επί της οδού Βενιζέλου 26 ιδιοκτησίας του Μιχαηλίδη Γεωργίου του Διογένη.
08/2012 Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια – Μπάρ”, “rock and roll” που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Βεργίνας 100 ιδιοκτησίας του “Νικιφορίδης & Σία Ο.Ε.
09/2012 (Έκτακτο) Λειτουργία παιδότοπου χωρίς άδεια, με την επωνυμία “MINI FOOTBALL CENTER” ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεώργιου, στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας – Καλλιφύτου
Πρόσκληση Νο 4 23-03-2012
10/2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση για το κατάστημα “Κυλικείο – Επιχείρηση Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου”, που βρίσκεται στη Δράμα στη Τ.Κ. Μαυροβάτου, ιδιοκτησίας Δαυίδη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου
11/2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση για το κατάστημα “Καφετέρια –Σνάκ Μπάρ”, που βρίσκεται στη Δράμα στη Τ.Κ. Μοναστηρακίου, ιδιοκτησίας Λουκά Θεόδωρου του Δημητρίου
12/2012 Οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος “Καφετέρια – Μπάρ”, “rock and roll”  που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Βεργίνας 100, ιδιοκτησίας του “Νικιφορίδης & Σία Ο.Ε.
13/2012 (Έκτακτο) Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με Συγκρότηση Μπαρ” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο 2ο Χιλ. Δράμας-Καλλιφύτου ιδιοκτησίας Λάσκαρη Χρυσόστομου του Στυλιανού
Πρόσκληση Νο 5 20-4-2012
14/2012 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Καφετέρεια-Αναψυκτήριο”το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στον Μυλοπόταμο της Δ.Κ. Δράμας ιδιοκτησίας Νεοκοσμίδη Αλέξιου του Δημητρίου
Πρόσκληση Νο 6 30-05-2012
15/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Ψητοπωλείο-Ψαροταβέρνα” που βρίσκεται στην Δράμα, επί της οδού Περικλέους Κάβδα 37, ιδιοκτησίας της Σαχινίδου Σοφίας του Ιορδάνη
16/2012 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Καφετέρια” ιδιοκτησίας Παπαδόπουλου Σταύρου του Λαζάρου, το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στην Τ.Κ. Καλλιφύτου Δράμας
17/2012 Υπογραφή τροποποιημένης σύμβασης με την εταιρεία “Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.” για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Πρόσκληση Νο 7 19-06-2012
18/2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση για το κατάστημα στον κ. Καζαντζίδη Κωνσταντίνο του Αχιλλέα για το κατάστημά του “Καφενείο”, που βρίσκεται στη Τ.Κ Μυλοποτάμου Δράμας
19/2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του καταστήματος καφετέρια “ENZO” ιδιοκτησίας της “Νικηφορίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.” που βρίσκεται στη Δράμα επί των οδών Ηπείρου & Περικλέους Κάβδα 19
20/2012 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Ζαμανόπουλο Μιχαήλ του Σπυρίδων, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Οβελιστήριο” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 12 της Τ.Κ. Μικροχωρίου Δράμας
21/2012 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Σταματιάδη Σταμάτιο του Χαραλάμπου, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Κομμωτήριο” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 36 της Τ.Κ. Καλλιφύτου Δράμας
22/2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του καταστήματος στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ “ΜΥΛΟΣ” ιδιοκτησίας του Σιαμίδη Γεωργίου του Ιωάννη που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού 19ης Μαΐου 3
23/2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του καταστήματος στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ “LONG” ιδιοκτησίας της Ο.Ε. Ι. Τσακίρης-Ε. Ελευθεριάδης & Σια που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού 19ης Μαΐου 2
Πρόσκληση Νο 8 11-07-2012
24/2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση στην κα Βεντουλίδου Δέσποινα του Αναστασίου για το κατάστημά της “Καφενείο – Μπαρ”, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μικροχωρίου Δράμας
25/2012 Ανάκληση της αριθμ. 63/2011 απόφασης της Ο.Ε. προέγκρισης Υπαίθριου παιδότοπου ιδιοκτησίας Χατζηανδρέου Αθανάσιου στα υπ’ αριθμ. 1060-1061 αγροτεμάχια της Τ.Κ. Καλλιφύτου
26/2012 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Χατζηανδρέου Αθανάσιο του Ευριπίδη, για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “Αναψυκτήριο – Υπαίθριος Παιδότοπος” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στα υπ’ αριθμ. 1060-1061 αγροτεμάχια της Τ.Κ. Καλλιφύτου
27/2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του καταστήματος στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ “LONG” ιδιοκτησίας της Ο.Ε. Ι. Τσακίρης-Ε. Ελευθεριάδης & Σια που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού 19ης Μαΐου 2
28/2012 Εισήγηση επί του σχεδίου “Κανονισμού Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης”
29/2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση στον κ. Καζαντζίδη Σάββα του Γεωργίου για το κατάστημά του “Καφενείο – Οβελιστήριο”, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 18 στην Τ.Κ Μυλοποτάμου Δράμας
30/2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων του καταστήματος στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ “ΘΕΑΤΡΟ” ιδιοκτησίας της Θ. Αθανασιάδης & ΣΙΑ  Ε.Ε. που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού έρμα 1ης Ιουλίου
31/2012 Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δράμας, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. και της Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείρηση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας
32/2012 (Έκτακτο) Ανάκληση της αριθμ. 69/2011 απόφασης της Ο.Ε. προέγκρισης καταστήματος “Μπουγατσάδικο” ιδιοκτησίας Θεοδωράκη Αικατερίνης του Παντελή στο Ο.Τ. 22 της Τ.Κ. Μαυροβάτου
33/2012 (Έκτακτο) Ανάκληση της αριθμ. 09/20-03-2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας προέγκρισης καταστήματος “Εστιατόριο” ιδιοκτησίας Ράλλη Σπυρίδωνα του Θωμά στο Ο.Τ. 459 στη Δράμα, επί της οδού Εφέδρων Αξιωματικών 15
Πρόσκληση Νο 9 10-08-2012
34/2012 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του καταστήματος στεγασμένο κέντρο διασκέδασης με συγκρότηση μπαρ “ΘΕΑΤΡΟ” ιδιοκτησίας της “Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & Σια Ε.Ε.” που βρίσκεται στην Δράμα, επί της οδού Τέρμα 1ης Ιουλίου
35/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Καφετέρια  – Ζαχαροπλαστείο – Αναψυκτήριο “ΎΔΡΑΜΑ” ιδιοκτησίας της  “Αθανάσιος Πάππος & Υιος Ε.Π.Ε.” που βρίσκεται στην Δράμα, επί της περιοχής Αγίας Βαρβάρας
36/2012 Επιβολή προστίμου και σφράγισμα παιδότοπου “MINI FOOTBALL CENTER” στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας Καλλιφύτου ο οποίος λειτουργεί χωρίς άδεια, ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεωργίου του Αγγέλου
Πρόσκληση Νο 10 17-09-2012
37/2012 Λειτουργία παιδότοπου “MINI FOOTBALL CENTER” στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας Καλλιφύτου ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεώργιου του Αγγέλου
38/2012 Ανάκληση της αριθ. 55/27-9-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Κομμωτηρίου ιδιοκτησίας της Δαγκλή Ουρανίας του Σταύρου που βρίσκεται στη Δράμα επί του Ο.Τ. 441 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Γαληνού 28
39/2012 Γνωμοδότηση για έρευνα δημόσιου Λατομείου μαρμάρων από την εταιρεία “ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΗ ΕΠΕ” στην περιοχή Ταξιαρχών
40/2012 Γνωμοδότηση περί του “Κανονισμού αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Δράμας”
Πρόσκληση Νο 11 15-10-2012
41/2012 Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση
42/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του: Κατάστημα “Καφετέρια” με την επωνυμία “CAFE DE CAFE” που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού Ηπείρου 19, ιδιοκτησίας της “Ιωσηφίδης Σωτήρης & ΣΙΑ Ε.Ε.”.
43/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του: Κατάστημα “Οβελιστήριο” με την επωνυμία “Πολύτεκνος” που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού Χρυσοβέργη 1, ιδιοκτησίας της Χατζηιωαννίδου Ελισάβετ συζ. Στυλιανού
44/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του: Κατάστημα “Ψαροταβέρνα” με την επωνυμία “Ψαράκι” που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού Εθνικής Αμύνης 63, ιδιοκτησίας του Σιαμπανίδη Λεωνίδα του Γεωργίου
45/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματοςδιότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του: Κατάστημα “Ψητοπωλείο” με την επωνυμία “Νουσδίλης” που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού Ευξείνου Πόντου 22, ιδιοκτησίας της Νουσδίλη Μαρίας του Χριστόδουλου
46/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του: Κατάστημα “Ψητοπωλείο” με την επωνυμία “Κοτόπουλα LIGHT” που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου 3, ιδιοκτησίας της Ζαχαράκη Μαρίας του Ιωάννη
47/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του: Κατάστημα “Καφετέρια” με την επωνυμία “DK” που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού Εθνικής Αμύνης 53, ιδιοκτησίας της Κόκκινου Ελένης του Ηρακλή
48/2012 (Έκτακτο) Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση ψητοπωλείου με την επωνυμία “ΠΑΡΗΣ” που βρίσκεται στο 4ο χλμ Εθν. οδού Δράμας – Μυλοποτάμου ιδιοκτησίας της Παρή Α.-Παρή Μ. Ο.Ε.
49/2012 (Έκτακτο) Ανάκληση της αριθμ.52/11-9-2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας με την οποία χορηγήθηκε προέγκριση για ίδρυση Καφετέριας – Πιτσαρίας στον κ. Καρρά Παναγιώτη του Γεωργίου, στο Ο.Τ. 66 της Δ.Κ. Δράμας επί της οδού Πλατείας Ελευθερίας 14-16
50/2012 (Έκτακτο) Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Καφενείου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλού Αγρού Δράμας ιδιοκτησίας κ. Ατεσίογλου Σάββα
51/2012 (Έκτακτο) Πρόταση λειτουργίας Χριστουγεννιάτικης αγοράς στον Δημοτικό Κήπο, στην Πλ. Ελευθερίας και επί της οδού Εθνικής Αμύνης από την πλευρά του Δημοτικού Κήπου και κατά μήκος αυτού στο ένα ίχνος (από την πλευρά του Δημ. Κήπου)
Πρόσκληση Νο 12
52/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:
– Κατάστημα “Ψαροταβέρνα” με την επωνυμία “Ψαράκι” που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 63, ιδιοκτησίας του Σιαμπανίδη Λεωνίδα του Γεωργίου.
53/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:
– Κατάστημα “Ψητοπωλείο” με την επωνυμία “Κοτόπουλα LIGHT” που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου 3, ιδιοκτησίας της Ζαχαράκη Μαρίας του Ιωάννη
54/2012 Ανάκληση εν μέρει της υπ’ αρ. 50/04-09-2012 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, με την οποία χορήγησε προέγκριση για ίδρυση καταστήματος “Προϊόντα Αλλαντοποιίας & Τυροκομίας” στον κ. Σαρήμπογια Παρασκευά του Βασιλείου, στο Ο.Τ. 67 της Δ. Κ. Δράμας επί της οδού Κύπρου 1.
55/2012 Ανάκληση εν μέρει, της υπ’ αρ. 39/24-07-2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, χορηγήθηκε προέγκριση για ίδρυση καταστήματος “Πρατήριο Άρτου – Αμιγές Πρατήριο Ειδών Ζαχαροπλαστείου” στην κ. Ταγκάλογλου Μαρία του Σάββα, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 66 της Δ . Κ. Δράμας επί της οδού Θ. Αθανασιάδη 27.
56/2012 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση χονδρικής και λιανικής διάθεσης τροφίμων” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 15 της Τ. Κ. Μαυροβάτου Δράμας,ιδιοκτησίας Δαυίδου Αθηνάς του Γεωργίου.
57/2012 Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος “Επιχείρηση μαζικής εστίασης και αναψυχής” το οποίο πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο Ο.Τ. 71 της Τ. Κ. Καλού Αγρού Δράμας ιδιοκτησίας Σαρηπαυλίδου Μαρίας του Θεολόγου.
Πρόσκληση Νο 13
58/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση ψητοπωλείου με την επωνυμία “ΠΑΡΗΣ” που βρίσκεται στο 4ο Χιλ. Ε. οδού Δράμας-Μυλοποτάμου ιδιοκτησίας της Παρή Α. – Παρή Μ. Ο.Ε
59/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:
– Κατάστημα “Καφετέρια” με την επωνυμία “DK” που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 53, ιδιοκτησίας της Κόκκινου Ελένης του Ηρακλή.
60/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:
– Κατάστημα “Οβελιστήριο” με την επωνυμία “Πολύτεκνος” που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Χρυσοβέργη 1, ιδιοκτησίας της Χατζηιωαννίδου Ελισάβετ συζ. Στυλιανού.
61/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:
– Κατάστημα “Ψητοπωλείο” με την επωνυμία “Νουσδίλης” που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Ευξείνου Πόντου 22, ιδιοκτησίας της Νουσδίλη Μαρίας του Χριστόδουλου
62/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του:
– Κατάστημα “Καφετέρια” με την επωνυμία “CAFÉ DE CAFÉ” που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Ηπείρου 19, ιδιοκτησίας της “Ιωσηφίδης Σωτήρης & ΣΙΑ Ε.Ε.”.
63/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “Αναψυκτήριο – Πιτσαρία-Οβελιστήριο” που βρίσκεται στη Δράμα επί της οδού 19ης Μαίου 107, ιδιοκτησίας Μαρούση Γεωργίου
64/2012 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στην “Καφετέρια” στην ΤΚ Κ. Αγρού ιδιοκτησίας Αρβανιτίδου Ευστρατίας
65/2012 Τροποποίηση κανονιστικής για χρήση κοινόχρηστου χώρου
66/2012 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Καφετέρια-Ζαχαροπλαστείο -Αναψυκτήριο “ΥΔΡΑΜΑ” ιδιοκτησίας της “Αθανάσιος Πάππος & Υιός Ε.Π.Ε.” που βρίσκεταιστη Δράμα επί της περιοχής Αγ. Βαρβάρας