Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προπληρωμή μηνός Δεκεμβρίου για τις συμβασιούχες καθαρίστριες
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 693Ξ465Δ2Η-Α44 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 141/2017 Αρ. Αποφ.: 141/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξέταση αιτήματος για τη μείωση μίσθωσης του κυλικείου του Μουσικού Σχολείου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 78ΑΝ465Δ2Η-ΦΝΞ 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 145 Αρ. Αποφ.: 145/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξέταση αιτήματος για μείωση μίσθωσης του κυλικείου των ΕΠΑΛ
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΞΒΤ465Δ2Η-2ΜΑ 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 146/2017 Αρ. Αποφ.: 146 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξέταση αιτήματος για μείωση μισθώματος του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου -Λυκείου
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΕΟΙ465Δ2Η-ΔΧΝ 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 149 Αρ. Αποφ.: 149 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Oρισμός τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικών για το 1ο Λύκειο Δράμας
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 64Δ3465Δ2Η-ΡΙ0 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 84/2017 Αρ. Αποφ.: 84/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατανομή ποσών στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω6ΜΑ465Δ2Η-Κ27 09/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 150/2017 Αρ. Αποφ.: 150/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας προγράμματος μισθοδοσίας και αναβάθμιση
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω9Ρ3465Δ2Η-Ξ0Ρ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 140/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας λογισμικού και αναβάθμιση προγράμματος
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΓΟΞ465Δ2Η-5ΑΒ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 139/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας κουρτινών με τοποθέτηση
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΤΣΤ465Δ2Η-ΤΣΛ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 138/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ξυλείας για δάπεδα με τοποθέτηση
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω62Σ465Δ2Η-Ω60 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 137/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών τοποθέτησης πλακιδίων και μαρμάρων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΥΨ4465Δ2Η-Α0Ω 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 136/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας ξυλείας για στέγες
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 60ΞΠ465Δ2Η-1ΓΔ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 135/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για εργασίες επισκευής και συντήρησης ηχητικών μεγαφώνων & ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΒΥ1465Δ2Η-ΩΟΧ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 134/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση για εργασίες φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης παλετών με σχολικά βιβλία
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΤΕΦ465Δ2Η-ΙΔΙ 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 133/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ ευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής μουσικών οργάνων με ανταλλακτικά
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΦΗΣ465Δ2Η-656 28/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 132/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ