Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση εξόδων μετακίνησης καλλιτεχνικού Δ/ντή Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ9ΤΥΟΡ50-27Ρ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 45/2017 Αρ. Αποφ.: 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Οδοποιία ΤΚ Μαυροβάτου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7826Ω9Μ-ΡΣΩ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.716.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση 1ου διαπολιτισμικού φεστιβάλ «Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας» και έγκριση δαπανών.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ7ΓΜΟΡ50-Φ1Ω 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 42/2017 Αρ. Αποφ.: 42/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Παροχή λογιστικών υπηρεσιών-παρακολούθηση διπλογραφικού συστήματος και λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΡ2ΑΟΡ50-ΛΗΛ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/224Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εδεσμάτων σε μπουφέ εστίασης (περίπου 90 ατόμων) ) στο πλαίσιο των πασχαλινών εκδηλώσεων του Δ.Ω.Δ. το Σάββατο 08/04/2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΒΣΙΟΡ50-Φ96 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/219Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή-Συντήρηση-Κόψιμο & κόντεμα πορτών του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7ΗΕ4ΟΡ50-6ΓΒ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/220Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ναύλωση ενός λεωφορείου (από Θες/νίκη για Δράμα & επιστροφή στη Θες/νίκη στις 08-04-2017) για τη μετακίνηση Χορωδούς & μουσικούς οργάνων στα πλαίσια των πασχαλινών εκδηλώσεων του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΖΒ8ΟΡ50-5ΑΙ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/221Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βιντεοκάλυψη & τηλεοπτική προβολή της πασχαλινής εκδήλωσης του Δ.Ω.Δ. στις 08-04-2017
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙ1ΒΟΡ50-9ΛΑ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/222Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια 2 SCANNER Fujitsu ScanSnap Ix500 για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΒΞΡΟΡ50-Υ42 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/223Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γ/ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΓΗ5Ω9Μ-ΩΨΞ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 750 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ι6ΚΩ9Μ-ΕΛ3 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 739 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΔΨ8ΟΡ50-ΦΨΦ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/218Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΑΥΩ9Μ-Ι1Υ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: Β 741 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΦΓΡΟΡ50-ΝΧΛ 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/217Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΔΦΗΟΡ50-Η3Ν 25/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 2017/216Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ