Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ναύλωση ενός λεωφορείου, για τη μετακίνηση των μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Δράμας από τη Δράμα στη Θεσσαλονίκη και επιστροφή πίσω στη Δράμα, το Σάββατο στις 19-05-2018, στο πλαίσιο της »Εαρινής Συναυλίας» στην αίθουσα Κ.Ο.Θ. <> στη Θεσσαλονίκη.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 61ΟΨΟΡ50-ΧΩΗ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/343Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΔ8Ω9Μ-Μ67 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.958.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
MIΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 7ΝΒΨΟΛ1Ε-Ε7Ζ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 144 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. ΔΡΑΜΑΣ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΩΗ4ΟΡ50-ΖΧΓ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/342Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Υπηρεσία οργάνωσης εργαστηρίου εικαστικών δράσεων ανάδειξης – σύνδεσης αστικού τοπίου και οινικού πολιτισμού».
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: ΨΛΡ6Ω9Μ-5Β6 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14712 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια δύο (2) ανθοδεσμών, στο πλαίσιο διοργάνωσης της Εαρινής Συναυλίας σε έργα μουσικής από τον κινηματογράφο, όπου συμπράττουν η Ορχήστρα Εφήβων Του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης με την Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26-05-2018 στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΞΠΜΟΡ50-ΦΙΕ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1139 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός εντεταλμένου Συμβούλου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6236Ω9Μ-Υ15 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14699 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ναύλωση ενός λεωφορείου, για τη μετακίνηση της Νεανικής Ορχήστρας Μέσης Σχολής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στη Δράμα και επιστροφή πίσω στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διοργάνωσης της Εαρινής Συναυλίας σε έργα μουσικής από τον κινηματογράφο, όπου συμπράττουν η Ορχήστρα Εφήβων Του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης με την Ορχήστρα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26-05-2018 στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ7Υ3ΟΡ50-ΦΨΡ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1138 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 7Χ1ΣΟΡ50-ΟΑΨ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 1137 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 03/2018 «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4178/13» – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 6Δ95Ω9Μ-ΡΩΗ 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 655/14-05-2018 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΨΟΩ9Μ-ΦΛ2 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 14155 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Τ0ΔΩ9Μ-7Τ2 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.956.2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ,ΔΙΑΜΟΝΗ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΒΘ7ΟΡ50-ΙΚ9 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/26Α ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω4ΒΕΟΡ50-Ο1Ο 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/25Α ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εκατό (100) πλαστικών καρεκλών χωρίς μπράτσα »ΑΡΙΕΤΗ» για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΔ4ΓΟΡ50-ΧΞ6 21/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 2018/341Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ