Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Κ.Α.Π.Η ΔΡΑΜΑΣ_ΑΚΡΙΤΑ & Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΡΕΟΟΛ1Ε-Α1Λ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 39/2017 Αρ. Αποφ.: 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 20% ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Π.Σ. ΓIA THN ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΨΓΤ7ΟΛ1Ε-6Ν5 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 38/2017 Αρ. Αποφ.: 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 2018
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΩΟΓΟΛ1Ε-0ΟΣ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 37/2017 Αρ. Αποφ.: 37/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 64Μ3ΟΛ1Ε-ΖΞΘ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 36/2017 Αρ. Αποφ.: 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΟΙΤΟΛ1Ε-ΙΨ0 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 223 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Σ.ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 78ΠΕΟΛ1Ε-ΩΟ7 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1694 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
subject
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΨΗΝΟΛ1Ε-Ψ54 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1695 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : “Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων” για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2017 του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΦΡΧΟΡ50-9ΩΥ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1654 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας , έτους 2017.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΛ04ΟΡ50-0ΞΜ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1655 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 71Β3ΟΛ1Ε-ΒΨΧ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: Β190 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 Α΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΝΚ9ΟΛ1Ε-6ΦΚ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 221 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΛΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: 6ΦΩΣΟΛ1Ε-ΟΞ2 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 220 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διοργάνωση Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους- Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους -Σπουδαστικού Πανοράματος Ταινιών Μικρού Μήκους.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 62Γ9ΟΡ50-ΔΡΚ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1656 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για την μίσθωση δωματίων» για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έτους 2017.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΔΩΘΟΡ50-71Σ 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 73/2017 Αρ. Αποφ.: 73/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 64/2017
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: ΩΜ3ΦΩ9Μ-7Κ4 21/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 2001/14-09-2012 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ