Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-ΑΝ4 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 75094
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-ΤΡΚ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 75091
Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-ΧΤΧ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 366_oe_2012
Κατακύρωση πρακτικών πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός συγκροτήματος γυμναστικής για χρήση σε εξωτερικό χώρο ,ενός σετ οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου και ενός ζεύγους μπάσκετ ολυμπιακού τύπου για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Δράμας.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-ΛΟΙ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 365_oe_2012
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος διότι υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην κλειστή αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος, χωρίς αυτό να αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του: -Κατάστημα «Καφετέρια» με την επωνυμία «DK» που βρίσκεται στη Δράμα, επί της οδού Εθνικής Αμύνης 53, ιδιοκτησίας της Κόκκινου Ελένης του Ηρακλή.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-Ε0Δ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 59_pz_2012
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση ψητοπωλείου με την επωνυμία «ΠΑΡΗΣ» που βρίσκεται στο 4ο Χιλ. Ε. οδού Δράμας-Μυλοποτάμου ιδιοκτησίας της Παρή Α. – Παρή Μ. Ο.Ε
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-ΤΩΗ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 58_pz_2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-02Ζ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 74671
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-ΔΡ8 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 74670
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-ΞΩΣ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 74668
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-57Υ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 74666
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-1Μ2 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 74665
Τροποποίηση κανονιστικής για χρήση κοινόχρηστου χώρου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-9ΧΨ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 65_pz_2012
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-Θ4Τ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 74663
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-Χ8Ω 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 74661
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΜΦΩ9Μ-ΤΨΨ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 74660