Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Γνωμοδότηση για έρευνα δημόσιου λατομείου μαρμάρων από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΗ ΕΠΕ» στην περιοχή Ταξιαρχών
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΑΔΑ: Β4Θ1Ω9Μ-ΜΞΔ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 43/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάκληση της αριθμ. 55/27-9-2011 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Κομμωτηρίου ιδιοκτησίας της Δαγκλή Ουρανίας του Σταύρου που βρίσκεται στη Δράμα επί του Ο.Τ. 441 της Δ. Κ. Δράμας επί της οδού Γαληνού 28.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Β4Θ1Ω9Μ-ΧΗΕ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38_2012_pz
Ανάκληση της αριθμ. 55/27-9-2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Κομμωτηρίου ιδιοκτησίας της Δαγκλή Ουρανίας του Σταύρου που βρίσκεται στη Δράμα επί του Ο.Τ. 441 της Δ. Κ. Δράμας επί της οδού Γαληνού 28
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Β4Θ1Ω9Μ-ΥΤ1 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38_2012_pz
Λειτουργία παιδότοπου «MINI FOOTBALL CENTER» στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας-Καλλιφύτου ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεώργιου του Αγγέλου.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Β4Θ1Ω9Μ-7ΩΔ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 37_2012_pz
Λειτουργία παιδότοπου «MINI FOOTBALL CENTER» στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας-Καλλιφύτου ιδιοκτησίας Μάλλιου Γεώργιου του Αγγέλου.
Αυτ. Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ΑΔΑ: Β4Θ1Ω9Μ-ΔΝΜ 18/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 37_2012_pz
Γνωμοδότηση για έρευνα δημόσιου λατομείου μαρμάρων από την εταιρεία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΗ ΕΠΕ» στην περιοχή Ταξιαρχών
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 18/09/2012 Αρ. Αποφ.: 43/2012
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΘΞΩ9Μ-98Ρ 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54637
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΘΞΩ9Μ-Λ1Π 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54620
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΘΞΩ9Μ-Λ9Ν 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54613
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΘΞΩ9Μ-ΙΩΤ 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54578
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΘΞΩ9Μ-Η5Δ 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54576
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΘΞΩ9Μ-441 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54575
Ανακοίνωση πρόσληψης με μίσθωση σύμβασης έργου
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΘΞΩ9Μ-ΖΘ0 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54599
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΘΞΩ9Μ-ΘΧΨ 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54573
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β4ΘΞΩ9Μ-258 17/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 54570