Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Παρουσίαση καλλιτεχνικού προγράμματος (κουκλοθέατρο), στις 07&14/12/2011, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ονειρούπολη Δράμας», με απ ευθείας ανάθεση
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-Κ4Ν 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 69282
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-ΗΚΝ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 298
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-Ζ5Η 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 298
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΩΣ 20-11-2011.
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-Ε6Δ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 297
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-768 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 296
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-ΕΑΝ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 70159
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΩΤΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-Ν9Β 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 294
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-Γ3Φ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 293
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-Β3Υ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 70133
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-5ΧΓ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 292
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4565ΟΡ50-ΟΓ8 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 695
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-2Σ5 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 291
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-2Ο8 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 70122
απόφαση υποχρέωσης ανάληψης δαπάνης
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 4565ΟΡ50-5ΚΨ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 694
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4565Ω9Μ-Υ08 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 290