Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΞΕΔΡΑ) ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-Ι0Π 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43671
Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοναστηρακίου για τη διοργάνωση εκδηλώσεων μνήμης για τον Mακεδονικό Αγώνα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-ΡΤ0 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 341/2011
Ανάθεση εργασιών συντήρησης αντλιών κολυμβητηρίου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-ΞΨΧ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43646
Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-ΞΚ7 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43644
Ανάθεση εργασιών συντήρησης απορριμματοφόρων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-ΡΚ2 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43645
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-ΜΩ6 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43635
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩ9Μ-Ω9Λ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43633
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-0ΘΘ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43620
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-ΥΣΓ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43619
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-ΝΝΘ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43617
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-Γ4Α 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43616
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-0ΒΖ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 186
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-ΥΤΡ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43543
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Δ/νση Δόμησης ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-ΒΛΘ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 187
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩ9Μ-8ΒΣ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 43435