Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου, μάρκας Mercedes
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 39/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης των CB των οχημάτων του Δήμου, (ασύρματοι, κεραίες, βάσεις, κλπ.)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 38/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών ηλεκτρονικής διάγνωσης των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας μάρκας Mercedes , Iveco και ΜΑΝ
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 37/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου, μάρκας ΜΑΝ
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 36/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού κτιρίων των δημοτικών διαμερισμάτων (γραφεία, αποθήκες, χώροι εκδηλώσεων και κοινόχρηστοι χώροι εν γένει)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 35/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών συστημάτων των οχημάτων του δήμου , (εξαγωγή και επανατοποθέτηση μπεκ καυσίμων κλπ.)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 34/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης των κλιματιστικών συσκευών του Δημαρχείου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 33/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του δήμου (καζανάκια, σωλήνες, καταλύτες)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 32/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης των θερμαντικών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 31/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης των φωτεινών σηματοδοτών αρμοδιότητας του Δήμου μας, ( αντικατάσταση πλακετών, έλεγχος – αναμόρφωση προγραμμάτων ροή, καθαρισμός ή και αντικατάσταση κατόπτρων, λαμπτήρων κλπ.)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 30/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης και ανάπτυξης νησίδων πρασίνου
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 29/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού, κλαδέματος, κοπής υψηλών δυσπρόσιτων ή /και επικίνδυνων δέντρων με σκοπό τη συντήρηση και επέκταση δενδροστοιχιών
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 28/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών που απαιτούν χρήση σκαπτικού μηχανήματος (εκσκαφέα – φορτωτή JCB ) για διαμορφώσεις χώρων, καθαρισμούς κοινοχρήστων εκτάσεων, φόρτωση προϊόντων εκσκαφής και υλικών, εκσκαφές και διευθετήσεις αγροτικών δρόμων, διαστρώσεις υλικώ
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 26/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση χωματουργικών εργασιών που απαιτούν τη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανός απλός ή καλαθοφόρος, κλαρκ) για κοπή ξερών ή επικίνδυνων κλαδιών και δένδρων, συντηρήσεις δενδροστοιχιών κλπ.
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 25/2008
Απ’ ευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού των τουαλετών της λαϊκής αγοράς (μεταφορά και μετακίνηση, τροφοδοσία χημικών υγρών, καθαρισμός με ειδικό όχημα κλπ.)
Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) 14/01/2008 Αρ. Αποφ.: 24/2008