Δελτία Τύπου

Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με αναπηρία(Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ.) του Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024
image_print

Δείτε την με αρ.170/2024 απόφαση Δ.Σ. εδώ