Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΟΠΡΩ9Μ-ΩΟΛ 12/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 16731/18-06-2019 Αρ. Αποφ.: 299/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2019 έως 30/6/2020
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2019 έως 30/6/2020
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2019 έως 30/6/2020
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2019 έως 30/6/2020
Υπηρεσίες ετήσιας υποστήριξης-συντήρησης λογισμικού μηχανήματος προτεραιότητας e-visiotec, από 1/7/2019 έως 30/6/2020
Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων, μεταφερόμενοι κά-δοι μεγάλου όγκου για επιδεικτικές δράσεις)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Θ95Ω9Μ-4ΚΤ 10/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18308/02-07-2019 Αρ. Αποφ.: 131/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πολυετής δέσμευση πίστωσης
Πολυετής δέσμευση πίστωσης
Ανάκληση της αριθμ. 301/2018 απόφασης περί άσκησης ενδίκου μέσου (αγωγής) για την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης των καταστημάτων με αριθμό 17 & 18 στην Δημοτική λαχαναγορά Αρκαδικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΗΖΩ9Μ-ΡΥΥ 10/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18442/03-07-2019 Αρ. Αποφ.: 133/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμπλήρωση – Ολοκλήρωση της υπ’ αριθμ. 124/2019 απόφαση Ο.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΠ0Ω9Μ-7ΘΣ 10/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18309/02-07-2019 Αρ. Αποφ.: 132/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση σύμβασης ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμα» σχολικού έτους 2019-2020.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΠΟ9Ω9Μ-9ΩΝ 09/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 18095/28-06-2019 Αρ. Αποφ.: 130/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανακήρυξη προσωρινoύ αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμα» σχολικού έτους 2019-2020.