Αποφάσεις
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΚΒΑΩ9Μ-ΦΓΡ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 619/09-01-2019
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου :«ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜ35Ω9Μ-98Ψ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 768/10-01-2019 Αρ. Αποφ.: 9/2019
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς ανάθεσης συμβάσεων γενικών υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2019.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΞΔΩ9Μ-7Τ1 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 852/11-01-2019 Αρ. Αποφ.: 852/2019
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω527Ω9Μ-ΜΕ4 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 590/08-01-2019 Αρ. Αποφ.: 590/2019
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Ακύρωση απόφασης 324/2018 Ο.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣ-ΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙ-ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟ-ΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΘΕΟΩ9Μ-ΑΚΥ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 512/08-01-2019 Αρ. Αποφ.: 6/2019
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 66Μ0Ω9Μ-ΗΣΕ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1121΄'/15-01-2019 Αρ. Αποφ.: 2/2019
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΘΨΩ9Μ-ΚΓΦ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1121/15-01-2019 Αρ. Αποφ.: 2/2019
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Δόμησης, για το έτος 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΔΚΙΩ9Μ-ΨΒ9 08/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 37455/07-12-2018 Αρ. Αποφ.: 699-2018
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας « Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ( προμήθειες εργασίες)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΜΔΩ9Μ-0ΟΩ 07/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38322/17-12-2018 Αρ. Αποφ.: 748-2018
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση τελικής έκθεσης εκκαθάρισης και του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 72Γ8Ω9Μ-ΡΕΡ 07/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 39589/28-12-2018 Αρ. Αποφ.: 730-2018
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Δράμας και Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2019 και τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω0ΛΚΩ9Μ-775 03/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 37769/11-12-18 Αρ. Αποφ.: 676-2018
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΣΣΩ9Μ-Υ9Φ 03/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38749/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 740-2018
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Α Φάσης & τμήματος Φάσης Ζ (2 μήνες) των Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΝΓΙΩ9Μ-ΚΙ8 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38658/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 749-2018
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση τεσσάρων (4) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥΩΛΩ9Μ-ΘΓΨ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38710/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 747-2018
Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 8 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/1/129443/webspace/httpdocs/0659.syzefxis.gov.gr/wp-content/themes/egritosTpl/egritosPlugins/helperFunctions.php on line 24
Έγκριση ενός (1) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 69ΓΠΩ9Μ-ΦΤΗ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38718/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 746-2018