Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στην Α.Ε. Δοξάτου.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 65ΣΣΩ9Μ-ΧΔΟ 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 37490 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Σ.Ε.Ρ.Γ. Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ω3ΔΠΩ9Μ-006 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35897 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 6ΤΖΧΩ9Μ-Τ8Ψ 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35834 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στη Γυμναστική Ένωση Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΞΚΚΩ9Μ-992 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35893 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Γ.Σ. Νέας Κρώμνης ΄΄Ο ΑΚΡΙΤΑΣ΄΄.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΕΠΓΩ9Μ-ΞΛΣ 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35895 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Σύλλογο Άρσης Βαρών ΄΄ΒΥΒΩΝ΄΄ Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 67ΑΙΩ9Μ-ΔΨΡ 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35889 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στον Α.Σ.ΑΡΤΕΜΙΣ Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 9ΠΞ5Ω9Μ-ΠΥΗ 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35899 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικών ακινήτων στο Σύλλογο Άρσης Βαρών ΠΥΡΣΟΣ.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΣΨΦΩ9Μ-ΒΑΟ 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35887 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στο Σύλλογο Κλασσικού Αθλητισμού Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 69ΡΧΩ9Μ-ΩΓ8 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35609 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Α.Ο.Μ. ΜΠΡΙΤΖ΄΄ΑΣΤΕΡΑΣ΄΄Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: Ψ3ΑΒΩ9Μ-Δ24 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35606 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Αθλητικό Όμιλο Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: 693ΙΩ9Μ-Ν63 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35473 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Γνωμοδότηση για τη διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Αθλητικό Σύλλογο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ Δράμας.
Δημοτική Κοινότητα Δράμας ΑΔΑ: ΨΕ6ΜΩ9Μ-6Ο9 01/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 35465 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΦΗ
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΡΩΓ1ΟΛ1Ε-ΠΙΦ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 309 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απ ευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων
Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΠΩΣ465Δ2Η-Α0Υ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 451 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω37ΞΩ9Μ-ΑΞΧ 30/09/2022 Αρ. Πρωτ.: Εντ.Β.2518.2022 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ