Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒ. ΥΠΑΛ. ΚΕΠ Απόδοση κρατήσεων
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ‘Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών ,παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017’, συνολικού ποσού 450.000,00€
Πολυετής δέσμευση πίστωσης
Πολυετής δέσμευση πίστωσης
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.
Προμήθεια κάδων αστικών στερεών αποβλήτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και καλαθιών αχρήστων’ για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων γραφείου
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής