Αυτ. Τμ. Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024
image_print