Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επ.

Πίνακας Θεμάτων 35ης/12-12-2023 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ